ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ GAME IS NEVER OVER ATHENSCON

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CAPRICE GAME IS NEVER OVER ATHENSCON

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (εφεξής Εταιρεία ), που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής επί της οδού Πέτρου Ράλλη 26, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Γαλάτσι-Αττικής, οδός Μαυρογένους αρ.6, προωθητική ενέργεια με τίτλο: «Caprice Game is Never Over AthensCon» (περαιτέρω η «Ενέργεια»). Η υλοποίηση του Διαγωνισμού στο AthensCon, γίνεται από τον Συνεργάτη ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε. (εφεξής Συνεργάτης) 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται (α) οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, της Διοργανώτριας, του Συνεργάτη  και τoυ AthensCon, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. 

 

4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, δεν είναι απαραίτητη η αγορά των προϊόντων.


5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 31/11/2019 στις 10:00 έως και την 1/12/2019 στις 15:30 που κλείνει η κάλπη της κληρωτίδας.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο συμμετέχων ρίχνει το 1 από τα 2 αποκόμματα που βρίσκονται πάνω στο φυλλάδιο, μέσα στην κάλπη που βρίσκεται στον διαμορφωμένο χώρο στην είσοδο του AthensCon. Το 2ο απόκομμα θα πρέπει να το κρατήσει και να το φέρει μαζί του, την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 στις 16:00 στο Ε-Sports/Gaming Area του AthensCon όπου θα γίνει ο μεγάλος τελικός του CAPRICE FIFA 20 TOURNAMENT.

 

7. ΔΩΡΑ

Τo δώρο του Διαγωνισμού είναι μία κονσόλα Playstation 4 Slim.

 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο νικητής θα προκύψει μετά από κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019, στις 16:00 στο γήπεδο του Tae Kwon Do στην σκηνή του E-Sports/ Gaming Area του AthensCon. Oι Promoters λίγο πριν την έναρξη του τελικού CAPRICE FIFA 20 TOURNAMENT, θα παραδώσουν την κληρωτίδα στον 2J, o oποίος θα κάνει Live την κλήρωση πάνω στην σκηνή, όπου και θα καλέσει τον νικητή για να του δώσει το δώρο που κέρδισε. Για να παραλάβει το δώρο του ο νικητής, θα πρέπει να προσκομίσει μαζί του στην σκηνή το 2ο απόκομμα του φυλλαδίου, που θα έχει τον ίδιο αριθμό με το απόκομμα που κληρώθηκε στον τελικό. Αν ο νικητής δεν παραβρίσκεται στον χώρο την ώρα της κλήρωσης η διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής του δώρου.
 

9. Η Εταιρεία μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης του δώρου να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων 2 και 3 του παρόντος.

 

10. ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ

ο Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα, δεν εκχωρείται σε τρίτους, ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται.

 

11. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια  δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της σελίδας www.capricefeeltheroll.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ  

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

16. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ  

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.