ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AB

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CAPRICE GAME IS NEVER OVER IN STORE ACTIVATION  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (εφεξής Εταιρεία ), που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής επί της οδού Πέτρου Ράλλη 26, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Γαλάτσι-Αττικής, οδός Μαυρογένους αρ.6, προωθητική ενέργεια με τίτλο: «Caprice Game is Never Over In Store Activation» (περαιτέρω η «Ενέργεια») σε επιλεγμένα καταστήματα της εταιρείας  «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (εφεξής ΑΒ) με έδρα στο Γέρακα Αττικής, επί της Λεωφόρου Σπατών αρ. 81, στο πλαίσιο προώθησης συσκευασιών, που εμπορεύεται η Εταιρεία και η οποία Ενέργεια θα διενεργηθεί στο κατάστημα του Περισσού επί της οδού  Αβέρωφ 38 - Μακελαράκη & Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, 13242  και στο κατάστημα της Πάτρας, επί της οδού Εθν. Οδός Πατρών - Αθηνών & Αμερικής,  26500  (εφεξής τα «Καταστήματα»). Η υλοποίηση του Διαγωνισμού στα καταστήματα γίνεται από τον Συνεργάτη ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε. (εφεξής Συνεργάτης) το οποίο διαθέτει το ανάλογα εκπαιδευμένο και δεσμευμένο ως προς το GDPR προσωπικό, τα tablets με τους όρους του διαγωνισμού και τη φόρμα συμμετοχής, καθώς και τον αποθηκευτικό χώρο στο office 365.

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, της Διοργανώτριας, του Συνεργάτη  και της ΑΒ, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 

4. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Caprice Classic 400g.
Caprice Classic 250g.
Caprice Classic 115g.
Caprice Classic 2x115g.
Caprice Vanilla 250g.
Caprice Dark 250g.
Caprice Cappuccino 250g.


5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 17/10/2019 (περαιτέρω η «Έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας») έως και τις 30/10/2019 ( περαιτέρω η «Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας»). Οι ώρες της ενέργειας εντός των καταστημάτων θα είναι από τις 12:00 μ.μ. έως τις 20:00μ.μ.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Α) Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό με δώρο κάθε μέρα μια 3μηνη συνδρομή PS PLUS ανά κατάστημα θα πρέπει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (όπως ορίζεται στην παράγραφο 5) να επισκεφτεί τον χώρο της προωθητικής ενέργειας που θα βρίσκεται μέσα στα Καταστήματα και να παίξει στην κονσόλα του PlayStation που θα υπάρχει εκεί το παιχνίδι FIFA 20. Στη συνέχεια να τραβήξει ένα κλήρο από την κληρωτίδα έτσι ώστε να δει κατευθείαν αν κέρδισε τη τρίμηνη συνδρομή PS Plus (instant win).

Β)Για να συμμετάσχει κάποιος στην κλήρωση για την gaming καρέκλα θα πρέπει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (όπως ορίζεται στην παράγραφο 5) να επισκεφτεί τον χώρο της προωθητικής ενέργειας που θα βρίσκεται μέσα στα Καταστήματα και να παίξει στην κονσόλα του PlayStation που θα υπάρχει εκεί το παιχνίδι FIFA 20. Στη συνέχεια να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής στο ηλεκτρονικό tablet, στην οποία θα πρέπει να καταχωρήσει:

1) ονοματεπώνυμο

2) κινητό τηλέφωνο

3) ηλεκτρονική διεύθυνση email

Και να Συμφωνήσει με τους Όρους του Διαγωνισμού και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού στο αντίστοιχο πεδίο που θα εμφανιστεί στο tablet.

7. ΔΩΡΑ

A) Τα δώρα του Διαγωνισμού που θα δίνονται μέσω της κλήρωσης είναι τα παρακάτω:
Δύο (2) gaming καρέκλες (1 νικητής από κάθε κλήρωση που θα γίνει για το κάθε Κατάστημα, ο πρώτος που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης) σύμφωνα με τον όρο 9 κάτωθι.
Συνολικά μέσω της κλήρωσης θα αναδειχθούν -ανά κατάστημα- ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχόντας.
B) Τα δώρα του Διαγωνισμού που θα δίνονται μέσω του instant-win μηχανισμού είναι τα παρακάτω
24 τρίμηνες (3μηνες) συνδρομές PS PLUS (1 συνδρομή σε κάθε προωθητική ενέργεια):
Kάθε ημέρα μέσα στην κληρωτίδα που θα βρίσκεται στο κάθε Kατάστημα θα υπάρχει ένας νικητήριος κλήρος, μετά την κλήρωση του οποίου ο διαγωνισμός διακόπτεται και αρχίζει εκ νέου την επομένη. Σε περίπτωση που μία ημέρα δεν κληρωθεί ο νικητήριος κλήρος μεταφέρεται για την επόμενη.

 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά την παρέλευση της Διάρκειας του διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση για το δώρο της gaming καρέκλας η οποία, θα γίνει μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών την 01/11/2019 και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της Διοργανώτριας, στο Χαλάνδρι, (οδός Αγ. Γεωργίου αρ.19).
Οι νικητές του instant win μηχανισμού θα αναδεικνύονται μέσω της κληρωτίδας που θα βρίσκεται στον χώρο της προωθητικής ενέργειας και πιο συγκεκριμένα ως νικητής ορίζεται ο καταναλωτής που θα τραβήξει τον κλήρο που αναγράφει «Συγχαρητήρια! Μόλις κέρδισες μία 3μηνη PS PLUS, γιατί με τα Caprice το παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ». Ο νικητής θα παραλαμβάνει το δώρο του επί τόπου από το Κατάστημα, από εκπρόσωπο της Διοργανώτριας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ανοίξει τον κλήρο μπροστά του και της έχει προσκομίσει το απόκομμα.

 

9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για το τρόπο παραλαβής του δώρου τους. Για τους νικητές του instant win μηχανισμού δεν θα γίνει κάποια επικοινωνία καθώς το δώρο τους θα το παραλαμβάνουν απευθείας. Για την παραλαβή του δώρου της gaming καρέκλας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη κλήρωση, η Διοργανώτρια, θα επικοινωνεί είτε μέσω e-mail είτε/και τηλεφωνικά με τους νικητές, για να τους ενημερώσει, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν έως και την οριστική αποδοχή και παραλαβή του δώρου τους. Ειδικότερα, θα ζητείται η διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλεται ταχυδρομικά το δώρο τους καθώς και η συμπλήρωση, η υπογραφή και αποστολή της απαραίτητης Δήλωσης Παραλαβής και Αποδοχής του δώρου τους. Σε περίπτωση που μετά από 72 ώρες από την αποστολή του e-mail ή της τηλεφωνικής επικοινωνίας η Διοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον νικητή και να λάβει τις προαναφερθείσες πληροφορίες (ήτοι, δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή) τότε θα ενημερώνεται ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης. Ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια, η Εταιρεία και η ΑΒ για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους ή του email όπως το είχαν δηλώσει στην φόρμα συμμετοχής.
Η Εταιρεία μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων 2 και 3 του παρόντος.

10. ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά, δεν εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. 

 

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ.. έναντι του Διοργανωτή, της Εταιρείας ή/και της ΑΒ. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτρια, της Εταιρείας και της ΑΒ περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια, η Εταιρεία ή/και η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από την Ενέργεια. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Δώρων που θα δοθούν. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια, η Εταιρεία ή/και η ΑΒ πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια κατά τα ανωτέρω. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, διευκρινίζεται ότι κάθε μετακίνηση που θα απαιτηθεί για την παραλαβή/κατακύρωση/μεταφορά των Δώρων θα βαρύνει αποκλειστικά την Εταιρεία. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Διοργανώτρια ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα. 

 

12. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο www.capricefeeltheroll.gr. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική εφαρμοστική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των τυχόν δοθεισών συναινέσεών του.

 

13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

- Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας η Εταιρεία θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, τα οποία θα δίδονται κατά τη συμπλήρωση της φόρμας, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/ και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και με τη συναίνεσή του (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στο σχετικό πεδίο της φόρμας), ο Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

- Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Εταιρεία, στη διεύθυνση έδρας αυτής (Π. Ράλλη 26, Ταύρος 11810), Υπεύθυνος δε Επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Εταιρεία. Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1-3 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική σελίδα αυτής www.dpa.gr.

Ο Συνεργάτης  θα αποστείλει  στη Διοργανώτρια τα στοιχεία των συμμετεχόντων  στο τέλος του Διαγωνισμού στα Καταστήματα  και θα καταστρέψει άμεσα  (αμέσως μετά τη αποστολή τους στη Διοργανώτρια)  τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων με διαγραφή από το office 365. Η Διοργανώτρια, στη συνέχεια  θα αποστέλλει   τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην Εταιρεία.

 

14. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η Εταιρεία, η Διοργανώτρια και η ΑΒ  δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της σελίδας www.capricefeeltheroll.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ  

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

16. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ  

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.