ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «CAPRICE FEEL THE ROLL»

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία «E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών διατροφής» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Ταύρο - Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη, αρ. 26 διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στο Γαλάτσι-Αττικής, οδός Μαυρογένους αρ.6, (καλούμενη στο εξής «Διοργανώτρια») προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») με τίτλο: «Feel The Roll» στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος «Caprice» της Εταιρείας.
Ο Διαγωνισμός αφορά στις συσκευασίες των προϊόντων «Caprice (115γρ., 2x115γρ.,250γρ., 400γρ.), Caprice Dark, Caprice Vanilla, που φέρουν την ένδειξη επί της συσκευασίας, με αυτοκόλλητη ετικέτα (στο εξής «sticker»): ««Παίξε και κέρδισε κάθε εβδομάδα Playstation 4 Pro και PS VR»», καλούμενες στο εξής «τα Προϊόντα».

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 01/10/2018 (και ώρα Ελλάδος 00:01 π.μ.) μέχρι και την 20/01/2019 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.


3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στην Εταιρεία και στη Διοργανώτρια καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια ή η Εταιρεία δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Εταιρείας ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

4. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.capricefeeltheroll.gr.
Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

Η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει ως εξής:

Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα βρίσκει στη συσκευασία των Προϊόντων, που έχει την ένδειξη: «Παίξε και κέρδισε κάθε εβδομάδα PlayStation 4 PRO και PS VR», έναν 7ψήφιο κωδικό, που θα βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια (την οποία θα πρέπει να ξύσει) μέσα στο ανοιγόμενο αυτοκόλλητο που είναι τοποθετημένο στις συσκευασίες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να μπει στον ιστότοπο www.capricefeeltheroll.gr, να επιλέξει την επιλογή «Βάλε Κωδικό» και
Α) Εάν είναι νέος χρήστης, με την εγγραφή του δημιουργεί ένα προφίλ (account profile) συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα, στην οποία θα πρέπει να καταχωρήσει:
1. όνομα και επώνυμο
2. κινητό τηλέφωνο (προαιρετικά)
3. διεύθυνση email,
4. να δημιουργήσει password
και να επιλέξει το Πλαίσιο Ελέγχου που συνοδεύεται από το παρακάτω κείμενο:

Συμφωνώ με τους Όρους του Διαγωνισμού και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.
Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου, ο συμμετέχων συναινεί όπως τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει, χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία και συνεργάτες που δρουν για λογαριασμό της, σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού και την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

Με τη δημιουργία λογαριασμού, η Εταιρεία αποστέλλει στον συμμετέχοντα ένα ενημερωτικό email στο οποίο περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που χορήγησε. Η επιβεβαίωση του email του συμμετέχοντα, είναι βασική προϋπόθεση για την δημιουργία του λογαριασμού (account) με σκοπό τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης δημιουργεί έναν προσωπικό λογαριασμό (account), έχοντας τη δυνατότητα κάθε φορά που εισέρχεται σ' αυτόν να λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή να καταχωρήσει μια νέα συμμετοχή, να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που ο ίδιος έχει δηλώσει ώστε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, να τροποποιεί τα δεδομένα του κατά βούληση, να ενημερώνεται για το ιστορικό καταχώρησης συμμετοχών του και να ζητάει την μεταφορά των δεδομένων του σε τρίτα μέρη.

Β) Εάν είναι υπάρχων χρήστης, μπορεί να εισέλθει στον λογαριασμό που έχει ήδη δημιουργήσει, συμπληρώνοντας στην ειδική φόρμα
1) το email και
1) τον κωδικό του (password)

Στην συνέχεια, ο συμμετέχων θα πρέπει να εισάγει τον άνω 7ψήφιο κωδικό στο αντίστοιχο πεδίο και να επιλέξει την επιλογή «υποβολή». Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων και του 7ψήφιου κωδικού επιτυχώς, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του, ότι η καταχώριση του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.

Κάθε συμμετέχων έχει την δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών σε κάθε εβδομαδιαία κλήρωση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Κάθε 7ψήφιος κωδικός ισοδυναμεί με μία συμμετοχή σε κάθε εβδομαδιαία κλήρωση.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντος. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, μπορεί και να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Εταιρεία (τηλέφωνο επικοινωνίας 2103482000), οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 9.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ. δίνοντας το ονοματεπώνυμο του και θα του δίδεται τηλεφωνικά ένας 7ψήφιος κωδικός για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 2 ανωτέρω ή μετά την τυχόν κατά παράταση ή συντόμευση λήξη αυτού ή μετά την τυχόν ανάκλησή του, τα «sticker» που βρίσκονται σε συσκευασίες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκήρυξης του Διαγωνισμού και τυχόν κωδικοί συμμετοχής στο Διαγωνισμό, που χορηγήθηκαν τηλεφωνικά, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον την Εταιρεία και τη Διοργανώτρια και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα του Διαγωνισμού.


5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα γίνουν κατά τη συνολική διάρκειά του, όπως παραπάνω αναφέρεται, 16 τυχαίες εβδομαδιαίες ηλεκτρονικές κληρώσεις μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, όπου θα αναδειχθούν συνολικά 112 νικητές και 112 επιλαχόντες.
Ειδικότερα, κάθε Δευτέρα, στις 15:00 μ.μ. θα πραγματοποιείται τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση με όλες τις έγκυρες σύμφωνα με όσα αναφέρονται σχετικά παραπάνω (και μη διαγραφείσες, όπως παρακάτω προβλέπεται) συμμετοχές της προηγούμενης εβδομάδας. Σε περίπτωση που η Δευτέρα αντιστοιχεί σε αργία, η κλήρωση θα μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Συγκεκριμένα οι εβδομαδιαίες κληρώσεις του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες: 08/10/18, 15/10/2018, 22/10/2018, 29/10/2018, 05/11/2018, 12/11/2018, 19/11/2018, 26/11/2018, 03/12/2018, 10/12/2018, 17/12/2018, 24/12/2018, 31/12/2018, 07/01/2019, 14/01/2019, 21/01/2019

Οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.capricefeeltheroll.gr. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των ονομάτων των νικητών στη σελίδα www.capricefeeltheroll.gr, η Διοργανώτρια θα επικοινωνεί είτε με email είτε/και τηλεφωνικά με τους νικητές, για να τους ενημερώσει, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν έως και την οριστική αποδοχή και παραλαβή του δώρου τους. Ειδικότερα, θα ζητείται η διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλεται ταχυδρομικά το δώρο τους καθώς και η συμπλήρωση, η υπογραφή και αποστολή της απαραίτητης Δήλωσης Παραλαβής και Αποδοχής του δώρου τους. Σε περίπτωση που μετά από 72 ώρες από την αποστολή του email ή της τηλεφωνικής επικοινωνίας (σε περίπτωση που έχει δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας), η Διοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον νικητή και να λάβει τις προαναφερθείσες πληροφορίες (ήτοι, δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή) τότε θα ενημερώνεται ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης.

6. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα παρακάτω:
• 16 Sony PlayStation 4 Pro 1TB (1 νικητής από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο πρώτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)
• 16 Sony PlayStation VR Headset Μαύρο-Ασημί (1 νικητής από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο πρώτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)
• 16 SpiderMan PS4 Game (1 νικητής από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο δεύτερος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)
• 16 NBA 2K19 (1 νικητής από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο τρίτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)
• 16 Read Dead Redemption 2 PS4 (1 νικητής από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο τέταρτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)
• 16 Detroit: Become Human (1 νικητής από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο πέμπτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)
• 32 Kιβώτια Caprice Classic 250γρ. (2 νικητές από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο έκτος & έβδομος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)

Ο νικητής του δώρου Sony PlayStation 4 Pro 1TB & Sony PlayStation VR Headset Μαύρο-Ασημί από την εκάστοτε εβδομαδιαία κλήρωση έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών για τα υπόλοιπα δώρα, πλην του του δώρου Sony PlayStation 4 Pro 1TB & Sony PlayStation VR Headset Μαύρο-Ασημί, στις επόμενες εβδομαδιαίες κληρώσεις.

Όλα τα παραπάνω δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν.
Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω ανακοινωθέντων Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται για τυχόν ελαττώματα των δώρων, αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας και της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.


7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και με τη γραπτή συναίνεσή του (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στο σχετικό πεδίο), ο Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Περαιτέρω, τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, μόνον κατόπιν της ρητής γραπτής συναίνεσής τους, (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στο σχετικό πεδίο) – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας με email για νέα ή προσφορές, με SMS κ.λπ., μόνον κατόπιν της ρητής γραπτής συναίνεσής του, (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στα σχετικά πεδία). Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια από τις τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες.
Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων.

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει όλα τα προσωπικά του δεδομένα από τη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού, επιλέγοντας την επιλογή «διαγραφή account». Επιλέγοντας την συγκεκριμένη επιλογή, διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένης και της/των συμμετοχής/ων του στο Διαγωνισμό. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν και μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια, στη διεύθυνση έδρας αυτής (Διεύθυνση), Υπεύθυνος δε Επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Διοργανώτρια. Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική σελίδα αυτής www.dpa.gr.


8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού, της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρίας, των ‘Ορων χρήσης της ιστοσελίδας www.capricefelltheroll.gr, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Διοργανώτρια διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπό κάποιου συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

Ο κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που μας χορηγεί, μέσω της δημιουργίας λογαριασμού (account), τα οποία (δεδομένα) δύναται να τροποποιήσει οποτεδήποτε ή ακόμα και να διαγράψει στο σύνολο τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι κατά τη διαγραφή του λογαριασμού του διαγράφονται αυτόματα και όλες οι συμμετοχές του στον διαγωνισμό και εξαιρείται από το δικαίωμα κλήρωσης για τη διεκδίκηση των δώρων.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.capricefeeltheroll.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε το www.capricefeeltheroll.gr.
Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας που καθορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

Το αρχείο των προκαθορισμένων ημερομηνιών κληρώσεων του Διαγωνισμού έχει κατατεθεί και στην Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Ελένη Κωνσταντινίδου (Λυκαβηττού 12, τηλ. 210 3639528)

Ταύρος, 25/9/2018
Για την προκηρύττουσα εταιρία

Ιωάννα Παπαδοπούλου
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος